ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


5
กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

25 มิ.ย. 64 อบต.บ้านจันทร์ : คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ รวมใจสวมใส่เสื้อสีขาว เพื่อร่วมแสดงพลัง และแสดงเจตนารมย์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน" และได้มีการตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ (ชาย) เพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

25 มิถุนายน 2564

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

24 มิ.ย.64 : อบต.บ้านจันทร์ โดยนายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายสุภศิษฐ์ ธาดาเมทินี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน" โดยได้ออกแจกจ่ายป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้แก่สถานศึกษาในเขตตำบลบ้านจันทร์ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ,โรงเรียนบ้านจันทร์ ,โรงเรียนสามัคคีสันม่วง ,โรงเรียนสหมิตรวิทยา

24 มิถุนายน 2564

อบต.บ้านจันทร์ ขอเชิญชวนร่วมจดทะเบียนพาณิชย์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะในรูปแบบของบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล จะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเป็นการยืนยันว่า ธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกิจการหรือธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านจันทร์ โทรศัพท์/โทรสาร (สำนักงาน) 053 484 021 หรือ โทรศัพท์มือถือ (ผช.จพง.จัดเก็บรายได้) 061 341 5630 ในวันและเวลาราชการ
23 มิถุนายน 2564

นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

23 มิถุนายน 2564 : อบต.บ้านจันทร์ - นายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้มีโอกาสต้อนรับ นายโอภาพล บัวศรี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ กิจมานะทรัพย์ ปลัดอำเภอฯ และนายธนวัฒน์ โกฏิแก้ว ท้องถิ่นอำเภอฯ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมทั้งได้้มอบนโยบาย และให้คำแนะนำในการปฏิบัติการหน้าที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงานแก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.บ้านจันทร์

23 มิถุนายน 2564

อบต.บ้านจันทร์ เชิญชวนคนไทยสวมเสื้อสีขาว แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
อบต.บ้านจันทร์ จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยการสวมเสื้อสีขาว ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทำประโยชน์เพื่อสังคม เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด ด้วยการเป็นหูเป็นตา ร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
21 มิถุนายน 2564

ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อาสาสมัครบริบาล อบต.บ้านจันทร์ ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน

14 มิถุนายน 2564

ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 : COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด - 19 : COVID - 19 เข็มแรก ตามนโยบายป้องกันโรคระบาดของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคดังกล่าวให้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

07 มิถุนายน 2564

อบต.บ้านจันทร์ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลบ้านจันทร์ ร่วมลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 (โควิด - 19 : COVID - 19),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลบ้านจันทร์ ร่วมลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 (โควิด - 19 : COVID - 19) เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ผ่านทาง ระบบเว็บไซต์ "ก๋ำแปงเวียง"
https://wallofcm.chiangmaihealth.go.th/ หรือแจ้งผ่านโรงพยาบาล , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในพื้นที่ได้ตลอดทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
05 มิถุนายน 2564

กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีมติกำหนดให้วันอาิทตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ส่วนการกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะมีการประกาศให้ทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

01 มิถุนายน 2564

ร่วมต้อนรับนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และผู้บังคับ ร.7 พัน5,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศศช.บ้านโป่งขาว นายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับ นายโอภาพล บัวศรี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และพันเอกสันติพงษ์ ชิงดวง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 หัวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในโอกาสพิธีมอบข้าวเกรียบฟักทองพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ มอบพันธุ์ไก่ไข่พร้อมอาหาร และเข้าร่วมประชุมในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม การจัดตั้งแหล่งอาหารชุมชน (อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช) ชุมชนบ้านโป่งขาว ม.6 ต.บ้านจันทร์ พร้อมกันนี้ นายทวิช กันธะคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกัลยาณิวัฒนา และคณะครู ศศช.บ้านโป่งขาว ได้ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศศช.บ้านโป่งขาว ในครั้งนี้ด้วย

31 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 อบต.บ้านจันทร์จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบ้านจันทร์ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบอนไลน์ รายละเอียดตามลิงก์ข้างล่างครับ
30 พฤษภาคม 2564

ทำไมเราต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วัคซีนช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค

หากคนไทย (ส่วนมาก) ได้รับการฉีดวัคซีน จะส่งผลให้

1. เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโรค COVID - 19

2. ช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศ

3. ช่วยลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

20 พฤษภาคม 2564

สรุปคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
สรุปคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ที่ 53
"มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก
- ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกรูปแบบ
- ศาสนพิธี ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา
- ห้ามจัดงานรวมคนมากกว่า 50 คนขึ้นไป
-ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด
- จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม ส่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทันที่ที่เสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดงาน
 
สรุปคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ที่ 54
ควบคุมกิจกิจกรรมเสี่ยง และจำกัดเวลาเปิดปิดสถานที่
1. ร้านอาหาร
- ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกลอฮอล์ภายในร้าน
- ขายอาหาร/เครื่องดื่ม นั่งกินในร้าน ได้ถึงเวลา 23.00 น.
2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
- เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3. ร้านสะดวกซื้อ ซุเปอร์มาร์เก็ต ตลาดโต้รุ่ง สถานที่ขายสินค้ากลางคืนเป็นประจำ
- เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. เริ่มเปิดได้เวลา 04.00 น.
4. ร้านเสริมสวย ตัดผม
- เปิดบริการได้เฉพาะ สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้องไม่มีผู้รอในร้าน
5. สถานบริการควบคุมน้ำหนัก สถานเสริมความงาม
- เปิดได้เว้นการทำส่วนใบหน้า และต้องไม่มีผู้รอในร้าน
6. สนามกีฬา
- สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ปิดให้บริการ
- กลางแจ้ง ที่โล่ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.
- จัดการแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม
 
สรุปคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ที่ 55
- กำหนดมาตรการใช้อาคารสถานที่ "อาคารสถาบันการศึกษาทุกประเภท ใช้ได้เฉพาะ การคัดเลือกผู้เข้าเรียน ในกรณีผู้เข้ารับการคัดเลือกมากกว่า 50 คนขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
 
มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
17 พฤษภาคม 2564

มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เฉพาะบางพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
เชียงใหม่ห้าม 4 ตำบล “จัดงานรวมคนมากกว่า 10 คนขึ้นไป” ต.ทุ่งต้อม ต.แม่นะ ต.เชิงดอย ต.ยางเปียง หลังออกประกาศปิดหมู่บ้านสันจิกุ่ง สันป่าตอง
วันที่ 16 พ.ค. 64 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 73/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จึงออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 56/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เฉพาะบางพื้นที่ โดยระบุว่า
“ห้ามจัดงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 10 คน ขึ้นไป ในพื้นที่ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด และพื้นที่ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด สำหรับมาตรการอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 53/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564”
ก่อนหน้านี้จงหวัดเชียงใหม่มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก 2 พื้นที่ ได้แก่ บ้านไร่ ต.หารแก้ว อ.หางดง และ หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก ต.แม่นะ อ.เชียงดาว และเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 10) เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ บ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง และขอความร่วมมือประชาชนบ้านสันจิกุ่ง งดเดินทางออกนอกหมู่บ้าน ให้อยู่ในบ้าน และงดกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15-28 พ.ค. 64
ทั้งนี้คำสั่งฯ ที่ 56/2564 บังคับใช้ระหว่างวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 และหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ที่มา: คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
17 พฤษภาคม 2564

การมอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)  กิจกรรม การจัดตั้งแหล่งอาหารชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โดยนายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.) กิจกรรม การจัดตั้งแหล่งอาหารชุมชน บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 (อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช) ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 และตัวแทนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" บ้านโป่งขาว (ศศช.บ้านโป่งขาว) ตำบลบ้านจันทร์ เพื่อนำไปใช้ในการเสริมสร้างแหล่งอาหารภายในชุมชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเพื่อสนองพระราชดำริ โดยมุ่งพัฒนาตำบลบ้านจันทร์ให้เป็นฐานการเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชที่สำคัญของอำเภอกัลยาณิวัฒนา

13 พฤษภาคม 2564

|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 7  (102 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
25
เดือนที่แล้ว
1,748
ปีนี้
16,663
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
31,397
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 6 25 25 1,748 16,663 14,734 31,397 44.201.68.86