ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


4
วันสุดท้ายในการขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. 64,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
ขอประชาสัมพันธ์ครับ พรุ่งนี้ (วันพุธที่ 17 พ.ย. 64) เป็นวันสุดท้ายในการขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้ง "ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. 64 ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามเอกสารหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หรือจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ติดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หากพบความผิดพลาดของรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ติดต่อสอบถาม และยื่นเรื่องขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ (ห้องสำนักปลัด) หรือ สำนักงานทะเบียนราษฎร์ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในวันและเวลาราชการ"
เอกสารที่ต้องเตรียมมา คือ บัตรประชาชน (ตัวจริง) ,ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) ,หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผ.ถ. 1/6) (ถ้ามี) ,เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ฯลฯ เป็นต้น
16 พฤศจิกายน 2564

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เหนืออากาศแปรปรวน-ใต้ยังคงมีฝนตกชุก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2564 ซึ่งมีใจความว่า "ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณ ประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลม ตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป"
31 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.บ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.บ้านจันทร์ (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4)

31 ตุลาคม 2564

ผู้ตรวจการเลือกตั้งฯตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 29 ตุลาคม 2464 เวลา 13.00 น ผู้ตรวจการเลือกตั้งฯนายเสรี สระปัญญา พร้อมผู้ติดตาม ได้เข้าตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ การแต่งตั้ง กปน. แก่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.บ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุภศิษฐ์ ธาดาเมทินี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านจันทร์ และนายสมคิด กรรขำ หัวหน้าสำนักปลัด ให้การต้อนรับ

29 ตุลาคม 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากโรคไหม้ข้าวระบาด ในพื้นที่ ตำบลบ้านจันทร์ ณ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
07 กันยายน 2564

ออกเยี่่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  (Caregiver) และมอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

20 สิงหาคม 2564

จัดตั้งศูนย์ดูแลโควิด – 19 ชุมชน ตำบลบ้านจันทร์ (COVID – 19 Care Center : CCC),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายโอภาพล บัวศรี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยนายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ,นายสุรินทร์  สุริยงค์ สาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา ,เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ,เจ้าหน้าที่ ร.พ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านจันทร์ ได้ร่วมกันปรับปรุง ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นศูนย์ดูแลโควิด – 19 ชุมชน ตำบลบ้านจันทร์ (COVID – 19 Care Center : CCC) ณ ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยย่อยบ้านวัดจันทร์) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ และความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ฯ และดูแลผู้ถูกกักกัน

18 สิงหาคม 2564

“ป่วยเป็นโควิด” ตอนนี้คุณอยู่ในระดับไหน? ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว-เหลือง-แดง หมายถึงอะไร?,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

“ป่วยเป็นโควิด” ตอนนี้คุณอยู่ในระดับไหน? ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว-เหลือง-แดง หมายถึงอะไร?

สีเขียว คือ ผู้ป่วยอาการไม่มาก หรือไม่มีอาการ หรืออาการน้อยๆ เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ไม่มีโรคร่วม พักรักษาที่โรงพยาบาลสนาม หรือฮอสพิเทล (Hospitel)

สีเหลือง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรงหรือโรคร่วม เช่น อายุมากกว่า 60 ปี โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังอื่นๆ ไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่คุมไม่ได้ ภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม ตับแข็ง ภูมิคุ้มกันต่ำ และเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 1000

สีแดง คือ กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก เอกซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม ความอิ่มตัวของเลือดน้อยกว่า 96% หรือลดลงของออกซิเจนมากกว่า 3% หลังออกแรง ของค่าที่วัดได้ในครั้งแรกที่ออกแรง

29 กรกฎาคม 2564

อบต.บ้านจันทร์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโควิด - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อบต.บ้านจันทร์ ได้ดำเนินการออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19 : COVID - 19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นหน่วยในการดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด - 19 : COVID - 19 ในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ และเพื่อใช้เป็นศุนย์ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

29 กรกฎาคม 2564

Home Isolation หรือการกักตัวที่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

Home Isolation หรือการกักตัวที่บ้าน คือ อีกหนึ่งวิธีในการดูแลตัวเอง สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการแสดง หรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อย สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ ก็สามารถปฏิบัติตนได้ง่าย ๆ ดังนี้

 • ห้ามออกจากที่พักและปฏิเสธผู้ใดมาเยี่ยมที่บ้าน
 • เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร
 • แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น (หากแยกไม่ได้ ควรอยู่ให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุด)
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่ได้อยู่คนเดียว
 • ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง หลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ
 • แยกซักเสื้อผ้า รวมไปถึงควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น

ไอเท็มจำเป็น! เมื่อต้อง “Home Isolation” กักตัวอยู่บ้าน
หากป่วยเป็นโควิด-19 แล้วต้องกักตัวที่บ้านหรือ “Home Isolation” สิ่งของจำเป็นและแนะนำให้มีเตรียมไว้ มีดังต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ทานอาหารส่วนตัว ควรแยกกับคนอื่น (ช้อนส้อม จานชาม แก้วน้ำ)
 • ถุงขยะแยกสีสำหรับแยกขยะติดเชื้อ
 • หน้ากากอนามัย ควรสวมตลอดเวลาเมื่อไม่ได้อยู่คนเดียว
 • ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ยาลดไข้ เจลลดไข้
 • สบู่ เจลล้างมือ ควรล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
 • แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% สำหรับเช็ดหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได
 • ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจน ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ส่งให้ พร้อมคำแนะนำการใช้งาน
 • ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ แยกไว้ใช้ส่วนตัวเท่านั้น เช่น ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า

 

29 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ ได้ดำเนินการจัดทีมชุดปฏิบัติการออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลายในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุงในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งมีการแจกจ่ายทรายอะเบทให้แก่ตัวแทนในชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ได้ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในระดับครัวเรือน
27 กรกฎาคม 2564

จัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังโควิด -19 : COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 : อบต.บ้านจันทร์ บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เฝ้าระวังการเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19 : COVID - 19) เพื่อดำเนินการตรวจตรา/คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า - ออกเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางบ้านจันทร์ - สะเมิง - เชียงใหม่ บริเวณสามแยกบ้านจันทร์ - สะเมิง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีระวัฒน์ กิจมานะทรัพย์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการเปิดด่านในครั้งนี้

13 กรกฎาคม 2564

เตรียมการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวัง – ป้องกันโรคโควิด - 19 : COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อบต.บ้านจันทร์ เตรียมจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวัง – ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19 : COVID - 19) ณ ด่าน (ชั่วคราว) บริเวณสามแยกบ้านจันทร์ - สะเมิง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

12 กรกฎาคม 2564

ฝึกอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 : อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ตัวแทน อสม. ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยมีนายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา

07 กรกฎาคม 2564

ร่วมมอบถุงยังชีพ อบจ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 อบต.บ้านจันทร์ : นายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายบุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ร่วมมอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบให้แก่ประชาชนตำบลบ้านจันทร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)

06 กรกฎาคม 2564

|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 7  (102 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
25
เดือนที่แล้ว
1,748
ปีนี้
16,663
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
31,397
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 5 25 25 1,748 16,663 14,734 31,397 44.201.68.86