ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


2
มอบวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระเบื้องลอนคู่ ครอบ แผ่นสังกะสี ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรง ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 19 เมษายน 2565 : นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายบุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์ สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ เขต อ.กัลยาณิวัฒนา และนายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต.บ้านจันทร์ ,เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ได้แจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระเบื้องลอนคู่ ครอบ แผ่นสังกะสี ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย

19 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19 : COVID - 19) นอกสถานที่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยบง ได้กำหนดออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19 : COVID - 19) นอกสถานที่ โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 19 เม.ย.2565 หมู่ 1 คริตสจักรบ้านห้วยฮ่อม
วันที่ 20 เม.ย.2565 หมู่ 5 คริตสจักรบ้านแจ่มน้อย
วันที่ 21 เม.ย.2566 หมู่ 7 คริตสจักรบ้านเด่น
วันที่ 22 เม.ย.2565 หมู่ 4 คริตสจักรบ้านหนองเจ็ดหน่วย
อบต.บ้านจันทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลบ้านจันทร์ และหมู่บ้านใกล้เคียง มารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามวัน เวลา ที่กล่าวมาข้างต้น
19 เมษายน 2565

ลงพื้นที่เพืิ่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 18 เมษายน 2565 : นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วย นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ ได้ลงพื้นที่เพืิ่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิต ของเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 โดยท่านนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้กำชับและมอบหมา่ยให้ นายก อบต.บ้านจันทร์ ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนต่อไป

18 เมษายน 2565

ออกล้างถนน และกวาดเศษไม้ เศษดินโคลนที่ตกลงบนพื้นถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 18 เมษายน 2565 : อบต.บ้านจันทร์ โดย นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ นำรถบรรทุกน้ำ ออกล้างถนน และกวาดเศษไม้ เศษดินโคลนที่หักลงบนพื้นถนน ซึ่งเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความสะอาด สวยงามในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ และสร้างความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน

18 เมษายน 2565

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 14 เม.ย. 64 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายกอบต.บ้านจันทร์ และ พ.ต.อ.นราธิป คนธรรม ผกก.สภ.กัลยาณิวัฒนา ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย และมอบเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ

14 เมษายน 2565

ยาบรรเทาอาการโควิด-19 มีติดไว้เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
ขณะนี้การแพร่ระบาดของ โควิด-19 มีการระบาดหนักมาก ๆ ยิ่งช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์ มีการเดินทางเกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่จะติดเชื้อโอไมครอน มีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้ เพียงแค่มียาที่จำเป็น ติดบ้านเอาไว้เวลาติดเชื้อโควิด-19 สามารถ นำมารับประทานได้ เพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยาพาราเซตามอล ผงเกลือเเร่ ORS ยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ ยาแก้เเพ้ลดน้ำมูก ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs มีฤทธิ์ในการลดไข้ แก้ปวดต่าง ๆ
ด้วยความเป็นห่วง และปรารถนาดี จาก อบต.บ้านจันทร์
อ่านเพิ่มเติม https://www.springnews.co.th/spring-life/823041
12 เมษายน 2565

เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ช่วงเทศกาลสงกรานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ บริเวณ สามแยก สะเมิง - บ้านจันทร์ - เชียงใหม่ ม.3 ต.บ้านจันทร์ โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านจันทร์ และภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ ภายใต้คำขวัญในการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อพปร. อสม. ชรบ. และจิตอาสาพระราชทานอำเภอกัลยาณิวัฒนา ดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และจริงจังตามมาตรการ 10 รสขม รวมทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีความตระหนัก เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่อย่างปลอดภัย และร่วมมือร่วมใจลดอุบัติเหตุ โดยมีนายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

11 เมษายน 2565

ประชุมคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 11 เม.ย. 64 เวลา09.30 น. นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต. บ้านจันทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลบ้านจันทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินการทำงานของคณะกรรมการ และให้แนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11 เมษายน 2565

ประชุมร่วมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 11 เม.ย. 65 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ ได้เชิญกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลบ้านจันทร์ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาตำบลบ้านจันทร์

11 เมษายน 2565

สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อบต.บ้านจันทร์ ร่วมรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"

08 เมษายน 2565

ประชุมคณะกรรมการ กปท.ต.บ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
วันที่ 7 เมษายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภพาตำบลบ้านจันทร์ (กปท.ต.บ้านจันทร์) ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของกองทุนฯ และรับฟังความคิดเห็นคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการของกองทุนฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีนายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เป็นประธานในที่ประชุม
07 เมษายน 2565

ขอประชาสัมพันธ์สื่ออนไลน์ ชุด "การ์ตูนดรุณคุณธรรม",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ ขอประชาสัมพันธ์สื่ออนไลน์ ชุด "การ์ตูนดรุณคุณธรรม" จำนวน 10 ตอน ความยาวตอนละประมาณ 3นาที ซึ่งจัดทำโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นกรอบแนวความคิดสำหรับเยาวชนในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะว่าการกระทำแบบใดเป็น การทำความดี การละเว้นความชั่วหรือการทำความชั่ว เพื่อให้เยาวชนสามารถตัดสินใจประพฤติตน ในส่วนที่พึงทำและละเว้นในส่วนที่พึ่งละเว้น
โดยสามารถเข้าชมโดยแสกนที่ QR โค้ดตามรูปภา หรือคลิ๊กที่ลิ้งก์ข้างล่าง
07 เมษายน 2565

อาสาบริบาล ดำเนินการดูแลระยะยาวด้านสาธารณาสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ช่วงเดือนมีนาคม 2565 น.ส.วนิดา ธรรมชาติสุขใจ อาสาบริบาล อบต.บ้านจันทร์ ได้ออกให้บริการดกูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำในการรักษาดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ ม.4 บ้านหนองเจ็ดหน่วย ต.บ้านจันทร์ ตามระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณาสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

05 เมษายน 2565

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

กองการศึกษาฯ อบต.บ้านจันทร์ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านจันทร์  นำโดยนายเจนภพ ตระกูลล้านนาดอย รองนายก อบต.บ้านจันทร์ เป็นประธานคณะกรรมการ ได้ออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านจันทร์ จำนวน 6 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือและการต้อนรับอย่างดีจากคณะครู และ ผดด. ซึ่งผลจากการประเมินในครั้งนี้ ทาง ศพด. แต่ละแห่งจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

05 เมษายน 2565

ส่งมอบชุดตรวจ ATK,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 29 มีนาคม 2565 : อบต.บ้านจันทร์ โดย นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจโควิด - 19 (Atigen Test Kit : ATK) จำนวน 400 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับสถานพยาบาลภายในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแก่ผู้ติดเชื้อหรือผู้เสี่ยงสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด - 19 ดังนี้

- โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 200 ชุด

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยบง จำนวน 200 ชุด

โดยนายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต. บ้านจันทร์ เป็นตัวแทนในการส่งมอบ

29 มีนาคม 2565

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 7  (102 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
25
เดือนที่แล้ว
1,748
ปีนี้
16,663
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
31,397
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 5 25 25 1,748 16,663 14,734 31,397 44.201.68.86