ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


ลำดับรายการวันที่
1รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 25659 ส.ค. 2565
2รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 256526 เม.ย. 2565
3นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256515 มี.ค. 2565
4ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256515 มี.ค. 2565
5เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25657 มี.ค. 2565
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง การนัดประชุมสภา อบต.บ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25657 มี.ค. 2565
7ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 256624 ม.ค. 2565
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ครั้งแรก24 ธ.ค. 2564
9รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256420 ก.ย. 2564
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔14 ก.ย. 2564
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖430 ส.ค. 2564
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔30 ส.ค. 2564
13ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์30 ส.ค. 2564
14ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์30 ส.ค. 2564
15นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 256416 ส.ค. 2564
16เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25644 ส.ค. 2564
17รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256422 ก.ค. 2564
18นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256415 ก.ค. 2564
19รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/256430 เม.ย. 2564
20รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้ง 1/256411 ก.พ. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
10
เดือนนี้
935
เดือนที่แล้ว
1,930
ปีนี้
13,817
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
28,551
ไอพี ของคุณ
18.204.56.185
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 15 10 935 1,930 13,817 14,734 28,551 18.204.56.185