ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


3
การพ่นหมอกควัน ม.3,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

27-28 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 5 บ้านแจ่มน้อย

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

27 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.5,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

25-26 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 5 บ้านแจ่มน้อย

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

25 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.2,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

23-24 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 2 บ้านสันม่วง-บ้านห้วยครก

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

23 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.1,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

21-22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยฮ่อม-บ้านดอยตุง

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

21 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.6,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

18-20 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง-บ้านโป่งขาว

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

18 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.7,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

16-17 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 7 บ้านเด่น 

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

16 กรกฎาคม 2564

จัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังโควิด -19 : COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 : อบต.บ้านจันทร์ บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เฝ้าระวังการเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19 : COVID - 19) เพื่อดำเนินการตรวจตรา/คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า - ออกเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางบ้านจันทร์ - สะเมิง - เชียงใหม่ บริเวณสามแยกบ้านจันทร์ - สะเมิง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีระวัฒน์ กิจมานะทรัพย์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการเปิดด่านในครั้งนี้

13 กรกฎาคม 2564

การพ่นหมอกควัน ม.4,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

13-15 กรกฎาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้เริ่มทำการฉีดพ่นหมอกควัน ณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองเจ็ดหน่วย-บ้านห้วยบง

เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกของชาวตำบลบ้านจันทร์

13 กรกฎาคม 2564

จุดคัดกรอง โควิด 19(COVID 19),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

บริการกางเต้นท์ ติดป้ายเตือนให้รถชะลอความเร็ว เนื่องจากข้างหน้ามีจุดคัดกรองโควิด 19(COVID 19) (แยกสะเมิง) บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

12 กรกฎาคม 2564

ร่วมมอบถุงยังชีพ อบจ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 อบต.บ้านจันทร์ : นายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายบุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ร่วมมอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบให้แก่ประชาชนตำบลบ้านจันทร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)

06 กรกฎาคม 2564

กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

25 มิ.ย. 64 อบต.บ้านจันทร์ : คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ รวมใจสวมใส่เสื้อสีขาว เพื่อร่วมแสดงพลัง และแสดงเจตนารมย์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน" และได้มีการตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ (ชาย) เพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

25 มิถุนายน 2564

ติดป้ายต่อต้านยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

25 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ได้ทำการติดป้ายต่อต้านยาเสพติดทุกหมู่บ้านภายในตำบล 

25 มิถุนายน 2564

ติดป้ายรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

25 มิถุนายน 2564 ได้ทำการติดป้ายรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกหมู่บ้านภายในตำบล

25 มิถุนายน 2564

ขอความอนุเคราะห์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ด้วยโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ได้ขอความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำ ได้ทำการฉีดน้ำเพื่อความสะอาดบนท้องถนนภายในโรงเรียน

31 พฤษภาคม 2564

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์

21 พฤษภาคม 2564

|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 4  (52 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
25
เดือนที่แล้ว
1,748
ปีนี้
16,663
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
31,397
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 5 25 25 1,748 16,663 14,734 31,397 44.201.68.86