ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


4
จัดตั้งศูนย์ดูแลโควิด – 19 ชุมชน ตำบลบ้านจันทร์ (COVID – 19 Care Center : CCC),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายโอภาพล บัวศรี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยนายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ,นายสุรินทร์  สุริยงค์ สาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา ,เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ,เจ้าหน้าที่ ร.พ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านจันทร์ ได้ร่วมกันปรับปรุง ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นศูนย์ดูแลโควิด – 19 ชุมชน ตำบลบ้านจันทร์ (COVID – 19 Care Center : CCC) ณ ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยย่อยบ้านวัดจันทร์) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ และความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ฯ และดูแลผู้ถูกกักกัน

18 สิงหาคม 2564

กิจกรรมการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ ได้ดำเนินการจัดทีมชุดปฏิบัติการออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลายในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุงในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งมีการแจกจ่ายทรายอะเบทให้แก่ตัวแทนในชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ได้ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในระดับครัวเรือน
27 กรกฎาคม 2564

ฝึกอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 : อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ตัวแทน อสม. ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยมีนายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา

07 กรกฎาคม 2564

ร่วมมอบถุงยังชีพ อบจ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 อบต.บ้านจันทร์ : นายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายบุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ร่วมมอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบให้แก่ประชาชนตำบลบ้านจันทร์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)

06 กรกฎาคม 2564

กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

25 มิ.ย. 64 อบต.บ้านจันทร์ : คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ รวมใจสวมใส่เสื้อสีขาว เพื่อร่วมแสดงพลัง และแสดงเจตนารมย์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน" และได้มีการตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ (ชาย) เพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

25 มิถุนายน 2564

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

24 มิ.ย.64 : อบต.บ้านจันทร์ โดยนายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายสุภศิษฐ์ ธาดาเมทินี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน" โดยได้ออกแจกจ่ายป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้แก่สถานศึกษาในเขตตำบลบ้านจันทร์ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ,โรงเรียนบ้านจันทร์ ,โรงเรียนสามัคคีสันม่วง ,โรงเรียนสหมิตรวิทยา

24 มิถุนายน 2564

นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

23 มิถุนายน 2564 : อบต.บ้านจันทร์ - นายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้มีโอกาสต้อนรับ นายโอภาพล บัวศรี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ กิจมานะทรัพย์ ปลัดอำเภอฯ และนายธนวัฒน์ โกฏิแก้ว ท้องถิ่นอำเภอฯ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมทั้งได้้มอบนโยบาย และให้คำแนะนำในการปฏิบัติการหน้าที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงานแก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.บ้านจันทร์

23 มิถุนายน 2564

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันยุงลาย และโรคที่เกิดจากยุง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดทำและติดตั้งป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง

23 มิถุนายน 2564

อบต.บ้านจันทร์ เชิญชวนคนไทยสวมเสื้อสีขาว แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
อบต.บ้านจันทร์ จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยการสวมเสื้อสีขาว ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทำประโยชน์เพื่อสังคม เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด ด้วยการเป็นหูเป็นตา ร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
21 มิถุนายน 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 อบต.บ้านจันทร์ นายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณาโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมทั้งมีการแต่งตั้ง ผู้ให้การดูแล (Caregiver : CG) ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น

17 มิถุนายน 2564

ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อาสาสมัครบริบาล อบต.บ้านจันทร์ ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน

14 มิถุนายน 2564

ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 : COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด - 19 : COVID - 19 เข็มแรก ตามนโยบายป้องกันโรคระบาดของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคดังกล่าวให้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

07 มิถุนายน 2564

ร่วมต้อนรับนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และผู้บังคับ ร.7 พัน5,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศศช.บ้านโป่งขาว นายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับ นายโอภาพล บัวศรี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และพันเอกสันติพงษ์ ชิงดวง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 หัวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในโอกาสพิธีมอบข้าวเกรียบฟักทองพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ มอบพันธุ์ไก่ไข่พร้อมอาหาร และเข้าร่วมประชุมในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม การจัดตั้งแหล่งอาหารชุมชน (อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช) ชุมชนบ้านโป่งขาว ม.6 ต.บ้านจันทร์ พร้อมกันนี้ นายทวิช กันธะคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกัลยาณิวัฒนา และคณะครู ศศช.บ้านโป่งขาว ได้ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศศช.บ้านโป่งขาว ในครั้งนี้ด้วย

31 พฤษภาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 21 พ.ค. 64 : อบต.บ้านจันทร์ โดย นายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือตำบลบ้านจันทร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลบ้านจันทร์

21 พฤษภาคม 2564

การมอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.) กิจกรรม การจัดตั้งแหล่งอาหารชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โดยนายอัครเดช เรืองกิจคณิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทรื พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.) กิจกรรม การจัดตั้งแหล่งอาหารชุมชน บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 (อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช) ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโป่งขาว หมู่ที่ 6 และตัวแทนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" บ้านโป่งขาว (ศศช.บ้านโป่งขาว) ตำบลบ้านจันทร์ เพื่อนำไปใช้ในการเสริมสร้างแหล่งอาหารภายในชุมชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเพื่อสนองพระราชดำริ โดยมุ่งพัฒนาตำบลบ้านจันทร์ให้เป็นฐานการเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชที่สำคัญของอำเภอกัลยาณิวัฒนา

13 พฤษภาคม 2564

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 5  (63 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
25
เดือนที่แล้ว
1,748
ปีนี้
16,663
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
31,397
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 5 25 25 1,748 16,663 14,734 31,397 44.201.68.86