ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


2
อำนวยการในการตัดต้นไม้ล้มขวางถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 เวลา 15.00 น. นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต.บ้านจันทร์ และนายธีรชัย คีรีชัยพฤกษา สมาชิกสภา อบต.บ้านจันทร์ หมู่ที่ 3 ได้ร่วมกันอำนวยการในการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่ล้มทับถนนระหว่างเขตรอยต่อตำบลบ้านจันทร์ กับ อำเภอปาย จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ซึ่งส่งผลทำให้รถทุกประเภทไม่สามารถสัญจรได้ โดยใช้อุปกรณ์ในการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน และเคลื่อนย้ายให้พ้นทาง พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณถนน จนสามารถใช้ถนนได้ตามปกติ
19 พฤษภาคม 2565

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลบ้านจันทร์ เพื่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
18 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายวรศักดิ์  พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการปลูกต้นไม้ตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ บ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน องค์ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนตำบลบ้านจันทร์ เข้าร่วมในการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

11 พฤษภาคม 2565

โครงการอบรมอาสาสมัครพ่นยาฉีดป้องกันยุง/แมลง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
09 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่่ 4 พฤษภาคม 2565 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พนักงานส่วนตำบลบ้านจันทร์ กำนัน/ผู้ใหญบ้านตำบลบ้านจันทร์และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

04 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมการผลิตสบู่อะโวคาโด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 26 เมษายน 2565 : นายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต.บ้านจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลบ้านจันทร์ "กิจกรรมการผลิตสบู่อะโวคาโด" ณ ห้องประชุมคริสตจักรบ้านหนองเจ็ดหน่วย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสบู่จากวัสดุธรรมชาติ และเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน

26 เมษายน 2565

เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) ณ หอประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

20 เมษายน 2565

ออกหน่วยจัดเก็บภาษีท้องถิ่นนอสถานที่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อบต.บ้านจันทร์ โดยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการด้านภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ โดยในวันที่ 19 เม.ย. 65 ช่วงเช้าได้ออกไปตั้งหน่วยบริการ ณ บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 1 ต.บ้านจันทร์

19 เมษายน 2565

มอบวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระเบื้องลอนคู่ ครอบ แผ่นสังกะสี ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรง ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 19 เมษายน 2565 : นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายบุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์ สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ เขต อ.กัลยาณิวัฒนา และนายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต.บ้านจันทร์ ,เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ได้แจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระเบื้องลอนคู่ ครอบ แผ่นสังกะสี ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย

19 เมษายน 2565

ลงพื้นที่เพืิ่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 18 เมษายน 2565 : นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วย นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ ได้ลงพื้นที่เพืิ่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิต ของเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 โดยท่านนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้กำชับและมอบหมา่ยให้ นายก อบต.บ้านจันทร์ ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนต่อไป

18 เมษายน 2565

ออกล้างถนน และกวาดเศษไม้ เศษดินโคลนที่ตกลงบนพื้นถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
วันที่ 18 เมษายน 2565 : อบต.บ้านจันทร์ โดย นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ นำรถบรรทุกน้ำ ออกล้างถนน และกวาดเศษไม้ เศษดินโคลนที่หักลงบนพื้นถนน ซึ่งเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความสะอาด สวยงามในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ และสร้างความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน
18 เมษายน 2565

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 14 เม.ย. 64 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายกอบต.บ้านจันทร์ และ พ.ต.อ.นราธิป คนธรรม ผกก.สภ.กัลยาณิวัฒนา ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย และมอบเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ

14 เมษายน 2565

ยาบรรเทาอาการโควิด-19 มีติดไว้เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
ขณะนี้การแพร่ระบาดของ โควิด-19 มีการระบาดหนักมาก ๆ ยิ่งช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์ มีการเดินทางเกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่จะติดเชื้อโอไมครอน มีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้ เพียงแค่มียาที่จำเป็น ติดบ้านเอาไว้เวลาติดเชื้อโควิด-19 สามารถ นำมารับประทานได้ เพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยาพาราเซตามอล ผงเกลือเเร่ ORS ยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ ยาแก้เเพ้ลดน้ำมูก ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs มีฤทธิ์ในการลดไข้ แก้ปวดต่าง ๆ
ด้วยความเป็นห่วง และปรารถนาดี จาก อบต.บ้านจันทร์
อ่านเพิ่มเติม https://www.springnews.co.th/spring-life/823041
12 เมษายน 2565

เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ช่วงเทศกาลสงกรานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ บริเวณ สามแยก สะเมิง - บ้านจันทร์ - เชียงใหม่ ม.3 ต.บ้านจันทร์ โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านจันทร์ และภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ ภายใต้คำขวัญในการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อพปร. อสม. ชรบ. และจิตอาสาพระราชทานอำเภอกัลยาณิวัฒนา ดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และจริงจังตามมาตรการ 10 รสขม รวมทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีความตระหนัก เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่อย่างปลอดภัย และร่วมมือร่วมใจลดอุบัติเหตุ โดยมีนายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

11 เมษายน 2565

ประชุมคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 11 เม.ย. 64 เวลา09.30 น. นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต. บ้านจันทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลบ้านจันทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินการทำงานของคณะกรรมการ และให้แนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11 เมษายน 2565

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 5  (63 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
25
เดือนที่แล้ว
1,748
ปีนี้
16,663
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
31,397
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 5 25 25 1,748 16,663 14,734 31,397 44.201.68.86