ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


1
สื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

สื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5

31 มกราคม 2566

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.บ้านจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.บ้านจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยคลิ๊กที่ลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/eocaop หรือแสกนคิวอาร์โค้ดในรูปภาพด้านล่างได้เลยครับ โดยเริ่มตอบแบบสอบถามในการประเมินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ใสสะอาด ๒๕๖๖”
31 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
วันที่ ๑๔ มกราคม พบกัน...ชาวฟันน้ำนม มาร่วมสนุกสนาน และร่วมร้องเพลงชาติฟันน้ำนมไปด้วยกัน "ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย" เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม อบต.บ้านจันทร์
สร้างความสนุกสนานโดย กองการศึกษาฯ อบต.บ้านจันทร์
11 มกราคม 2566

กิจกรรม “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 25 พ.ย. 65 : อบต.บ้านจันทร์ ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลบ้านจันทร์ กิจกรรม “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย น้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ณ อาคารเอนกประสงค์ โบสถ์คริสต์จักร บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โดยมีนายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายกอบต.บ้านจันทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 30 คน

25 พฤศจิกายน 2565

เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และได้มอบปัจจัย พร้อมผ้าห่มแก่ผู้ป่วยติดเตียง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 22พฤศจิกายน 2565 : อบต.บ้านจันทร์ โดย นายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต.บ้านจันทร์ ,นายอธิชาติ มาลีการุณกิจ หัวหน้าเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงห้วยครก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านห้วยบง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และได้มอบปัจจัย พร้อมผ้าห่มแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ จำนวน 40 ราย

23 พฤศจิกายน 2565

กำหนดการและกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง - ลอยกระทง ตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อบต.บ้านจันทร์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการและกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง - ลอยกระทง ตำบลบ้านจันทร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 8 พ.ย. 65 รายละเอียดตามภาพครับ

02 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์การประกวดกระทงเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมจัดทำกระทงเล็กเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็ง - ลอยกระทง ตำบลบ้านจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีการจัดประกวดในวันที่ 8 พ.ย. 65 โดยมีรายละเอียดตามภาพ
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.บ้านจันทร์ โทรศัพท์/โทรสาร 053 484021 ในวันและเวลาราชการ
02 พฤศจิกายน 2565

สถิติจำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ ขอแจ้งสถิติจำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก สำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอกัลยาณิวัฒนา
26 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อบต.บ้านจันทร์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณในการพัฒนาตำบลบ้านจันทร์ โดยสามารถเข้าไปตรวจดูได้ โดย คลิ๊กที่นี่

25 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) รายละเอียดตามรูปภาพ

26 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!!!!
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (สังกัดสำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โทรศัพท์ 053 484 021 (ในวันและเวลาราชการ)
06 กันยายน 2565

แจกจ่ายยาป้องกันโรคใบไหม้,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทรื นายก อบต.บ้านจันทร์ ได้มอบหมายให้นายเจนภพ ตระกูลล้านนาดอย รองนายก อบต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านจันทร์ ออกแจกจ่ายยาป้องกันโรคใบไหม้ ให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากโรคระบาดในนาข้าว รวมทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน โดยมีกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.บ้านจันทร์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

01 กันยายน 2565

รางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย อบต.บ้านจันทร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป)
01 กันยายน 2565

รางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
อบต.บ้านจันทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางกมลพรรณ เกศสุภาพงษ์ (ครูยู) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ็ดหน่วย ที่ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
01 กันยายน 2565

โครงการเยาวชนต้นกล้าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 อบต.บ้านจันทร์ ร่วมกับ ร.ร.บ้านจันทร์ ,ร.ร.บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย ,ร.ร.สามัคคีสันม่วง ,ร.ร.สหมิตรวิทยา ,ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการเยาวชนต้นกล้าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงามอย่างยั่งยืน โดยมีนายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันจทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.อ.ป. หรือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นวิทยากรแนะนำสถานที่ และให้ความรู้ ความเข้าใจในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านจันทร์

30 สิงหาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (111 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
64
เดือนที่แล้ว
1,780
ปีนี้
1,844
ปีที่แล้ว
24,516
ทั้งหมด
41,094
ไอพี ของคุณ
44.213.63.130
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 29 64 64 1,780 1,844 24,516 41,094 44.213.63.130